PLATBY

img

Školné

 • školné pro školní rok 2023 /2024 je stanoveno na 600,- Kč měsíčně a je  splatné vždy do 15. dne stávajícího měsíce
 • děti s povinnou předškolní docházkou úplatu za školné nehradí

Stravné

 • splatné vždy do 15. dne následujícího měsíce
 • výše stravného je stanovena v přiloženém dokumentu 
 • částka za stravné je pohyblivá – dle počtu dnů a délky pobytu dítěte v MŠ 

Číslo účtu:

 • ÚČET: 123-2958000227 / 0100

DENNÍ REŽIM MŠ

img

MŠ je otevřena od 6:30 do 16:00

 • v době od 6:30 do 7:00 hodin se všechny dětí scházejí v I. třídě MOTÝLCI
 • v době od 7:00 hodin se děti postupně rozcházejí do svých tříd – MOTÝLCI a VEVERKY
 • provoz logopedické třídy VEVERKY je od 7:00 do 15:00 (děti jsou od 6:30 do 7:00 hodin a poté od 15:30 do 16:00 ve třídě MOTÝLKŮ)
 • odpoledne se děti opět scházejí v třídě MOTÝLCI a to od 15:00 hodin
 • děti jsou přiváděny do MŠ v době od 6:30 hodin do 7:45 hodin, nejdéle však do 8:00 hodin, případně dle individuální včasné domluvy se zákonným zástupcem
 • děti, které odcházejí z MŠ po obědě, jsou vyzvedávány zákonnými zástupci v době od 11:45 do 12:15 hodin
 • odpoledne lze děti z MŠ vyzvednou dle individuální domluvy, standardně však po 14. hodině do 16:00 hodin